موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عبدالرضا فتحی


ساعات حضور در دانشگاه
روزهای هفته ساعات حضور مکان حضور
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه


در صورت تمایل به تماس با من می توانید فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال کنید